ZADACI

RADI OSTVARIVANJA CILJEVA OLIVA ĆE  NASTOJATI DA:

1. Prikuplja i obrađujei naučnu i stručnu literaturu iz oblasti invalidnosti i roda.
2. Organizuje, samostalno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama: konferencije, skupove, savetovanja, treninge, tribine, seminare, radionice kao oblika neformalne edukacije u oblastima delatnosti organizacije.
3. Organizovanje, kao i učestvovanje u organizovanju kroz ostvarivanje saradnje sa drugim organizacijama i institucijama: manifestacija, performansa, umetničkih skupova, koncerata i javnih nastupa.
4. Radi na istraživačkim projektima iz oblasti ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, inalidnosti a u skladu sa zakonom.
5. Zastupa prava žena sa invaliditetom u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravlja, roditeljstva, umetnosti i dr.
6. Radi na osnaživanju osoba sa invaliditetom ženskog pola/roda kroz psihosocijalne programe, umetnost, edukaciju i sl.
7. Pruža psihosocijalnu podršku ženama sa invaliditetom, sa posebnim osvrtom na višestruko marginalizovane grupe žena sa invaliditetom.
8. Afirmiše potencijale žena sa invaliditetom realizacijom/organizacijom/učestvovanjem manifestacija, festivala, performansa, predstava, promocija kao i i produkcijom umetničkih dela čije su autorke žene sa invaliditetom.
9. Pruža podršku deci i mladima sa invaliditetom (posebno devojčicama i devojkama) kroz edukacije, psihosocijalnu podršku, rad sa roditeljima i sl.
10. Objavljuje knjige, časopise, naučnih radove i publikacija, radi promovisanja ciljeva i aktivnosti „Olive“ i promovisanja i postizanja rodne ravnopravnosti.
11. Sarađuje i razmenjuje znanja i iskustva sa drugim organizacijama i institucijama slične delatnosti u zemlji, regionu i svetu.

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *