O NAMA

OLIVA-Inicijativa žena sa invaliditetom

je za sada neformalna grupa žena sa invaliditetom. Formalno delujemo u okviru KAO Parnas-a.

Okupile smo se oko zajedničke ideje i sa željom da:

1. Promovišemo ljudska prava i ženska prava žena sa invaliditetom na individualnom, pravnom i instiutucionalnom nivou.
2. Pružamo podršku osobama sa invaliditetom ženskog pola/roda svih uzrasta kroz razne programe podrške (psihološka, edukativna, pravna i dr).
3. Preispitujemo aktuelno društveno stanje i predlažemo moguća alternativna rešenja iz oblasti prava žena sa invaliditetom.
4. Unapređujemo položaja žena sa invaliditetom senzibilisanjem, edukacijom i osvešćivanjem građana i građanki o pitanjima koje se tiču žena sa invaliditetom.
5. Promovišemo uvođenja rodne perspektive i perspektive invalidnosti u sve aspekte društvenog i javnog funkcionisanja.

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *