ŽENE SA INVALIDITETOM I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Devojkama i ženama sa invaliditetom za uključivanje u sve sfere života neophodan je pristup obrazovanju, zaposlenju i servisima podrške.

Isto tako, žene sa invaliditetom imaju pravo na dobro zdravlje, koje zavisi od pristupa informacijama i servisima za prevenciju i lečenje zdravstvenih problema.

Žena sa invaliditetom može da se kreće, da vidi, da čuje, da govori, da uči i da razume, ali na drugačiji način od žene bez invaliditeta. Prihvatanje sopstvenih ograničenja je redovan deo njenog života. Uprkos mogućnostima svaka žena nađe rešenje za probleme koje im donosi invaliditet. Pogrešan stav i mišljenje šta žena sa invaliditetom može ili ne može da uradi, može je sprečiti da živi normalnim životom. Stereotipi i predrasude povećavaju njen invaliditet. Oni stvaraju barijere do ispunjenja punog društvenog života.

Žene sa invaliditetom imaju pravo da budu zdrave i da imaju pristup kvalitetnoj primarnoj zaštiti. Pravovremena zdravstvena zaštita, takođe, sprečava druge zdravstvene probleme izazvane invalidnošću. Lečenje prostog problema – kao što je na primer dekubitus – sprečava da on postane opasan po život.

Razlike u reproduktivnom zdravlju žena sa invaliditetom i opšte populacije nema, ali ima raznih tehničkih barijera za njihovo lečenje u Srbiji. Kvalitetna zdravstvena zaštita mora biti dostupna svim ženama sa invaliditetom, bez obzira na društveni status ili vrstu invaliditeta. U međusobnoj komunikaciji, žene sa invaliditetom i zdravstveni radnici, zajedno mogu učiniti zdravstvene usluge dostupne svima.

Do nedavno su postojale mnoge barijere koje su ometale redovnu ginekološku kontrolu žena sa invalidtetom. Nekoliko godina unazad organizacije za zaštitu i unapređenje položaja žena sa invaliditetom organizovali su edukacije o preventivnom ginekološkom pregledu žene sa invaliditetom. U nekim ustanovama već više godina postoji hidraulički stol za ginekološki pregled tako da žene sa invaliditetom imaju gde da obave pregled i kontrolišu svoje primarno zdravlje.

Reproduktivno zdravlje podrazumeva da svi ljudi imaju bezbedan polni život. Danas su ženama sa invaliditetom dostupne informacije koje se tiču njihove seksualnosti i reproduktivnog zdravlja. Poseta ginekologu jednom godišnje predstavlja jedna od načina brige za svoje zdravlje. Redovne kontorole pomažu da se očuva reproduktivno zdravlje. Prevencijom možemo sprečiti mnoge bolesti.

Nemojte zaboraviti da je važno odlaziti na redovne ginekološke preglede, jer ako redovno kontrolišemo svoje zdravlje uradićemo preventivu zaštitu od teških oboljenja..

Seka G

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *