Ovo je njen korak..

Žena u feminističkom smislu je jaka, samosvesna i osvešćena. Svesna opresije društva koje društvo sprovodi nad njom jer je žena i jer je možda još i nešto drugo –neukalupljivo u sisteme normativnosti. Njeni identiteti su isprepletani. Kao devojčica/devojka sa invaliditetom susreće se sa odsustvom saveta o seksualnim odnosima ili sa savetima da se čuva da ne bude iskorišćena; kao mlada žena sa jasnim porukama da (ona) neće biti supruga, možda samo samohrana majka – ali možda; Njenog partnera/ku nepoznati ljudi oslovljavaju sa „Tvoj brat/sestra“ – „!!!“ – „Nego???“ Ona voli svoje malo, „čudno“ telo, poznaje mu sve ćudi i hirove. Uglavnom mu udovoljava. (Nekada se nije ogledala. Izbegavala je pogled u izložbena stakla). Nekada je živela sa interiorizovanom slikom drugih o sebi.  Sada sliku o njoj drugi interiorizuju od nje same.

Žena sa invaliditetom – feministkinja zna zašto (ni)je prihvaćena, zašto je, kako i kada izbegnuta, prenebregnuta, izopštena, ostavljena zbog neprihvatljivosti invaliditeta i/ili roda. I zna kako da pravi male korake u pravcu promene na bolje.

Ovo je njen korak.

Ovo je moj korak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *