zašto smo pokrenule inicijativu…

Žene sa invaliditetom su dvostruko diskriminisane i ugrožene..

I po osnovu invalidnosti i po osnovu pola/roda..

Organizacije koje pružaju podršku i zastupaju prava osoba sa invaliditetom, ne bave se posebno specifičnostima žena sa invaliditetom.

Ženske organizacije se nedovoljno bave ženama sa invaliditetom…

Organizacija za podršku ženama sa invaliditetom u Srbiji je malo a posla i potrebe za podrškom puno.

Mi želimo da budemo aktivne u  osmišljavanju i realizaciji te promene…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *